Πορνογραφικοποίηση

Πορνογραφικοποίηση

Ιχνηλατώντας τη σύγχρονη σεξουαλικότητα

__________________________________________________________

Η πορνογραφικοποίηση είναι μια έννοια στο πεδίο της κουλτούρας που συμπυκνώνει το σωρευτικό αποτέλεσμα της μαζικής κατανάλωσης σεξουαλικών αναπαραστάσεων και της πρωτοφανούς ορατότητάς τους στη δημόσια σφαίρα. Το ανά χείρας βιβλίο επιχειρεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα ποια είναι τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της πορνογραφικοποίησης στο ευρύτερο πεδίο της σεξουαλικότητας και της κατασκευής της κοινωνικής πραγματικότητας.
Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με την πορνογραφία αυτή καθαυτή, τόσο ως έννοια και μορφή κειμένου, όσο και ως διαδικασία κατανάλωσης περιεχομένου και κοινωνικό φαινόμενο γενικότερα. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στην έννοια της πορνογραφικοποίησης την οποία προσπαθεί να συνδέσει με επιμέρους διαστάσεις της σεξουαλικότητας και του φύλου, επιχειρώντας έτσι να απαντήσει στο παραπάνω κεντρικό ερώτημα.
Το συνολικό αναλυτικό εγχείρημα δομείται και πλαισιώνεται με άξονα ευρύτερες κοινωνικές μακρο-διεργασίες, όπως η απανταχού ρευστότητα και η πολλαπλότητα των επιλογών στις υστερο-νεωτερικές συνθήκες, η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση και η κυριαρχία της αγοράς, η δεσπόζουσα θέση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και η μεσοποίηση της κοινωνικής συνείδησης, ο πολιτισμός της εικόνας και η κοινωνία του θεάματος, η εξατομίκευση και οι αντινομίες στη συγκρότηση των ταυτοτήτων, οι αλλαγές στο πεδίο του φύλου και η αναδιάταξη της σύγχρονης σεξουαλικότητας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Πρόλογος των Νίκου Δεμερτζή και Νίκου Μουζέλη
Εισαγωγή
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΡΝΟ: Η ΜΕΣΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ
- Πορνογραφία και σπουδές πορνό
- Η πορνογραφία στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον
- Η συζήτηση περί επιδράσεων από την κατανάλωση πορνό
- Η πορνογραφία ως πεδίο πολιτικής και ρύθμισης
Η ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ο ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑΣ
- Η πορνογραφικοποίηση ως μορφή σεξουαλικοποίησης
- Η κοινωνική κατασκευή της σεξουαλικότητας και του φύλου
- Μεταφεμινιστική κουλτούρα και μεταφεμινιστικός σεξισμός
- Ανδρικότητες και πραγμοποίηση της ηγεμονικής αρρενωπότητας
Επίλογος
Βιβλιογραφικές αναφορές
Εκδόσεις
Σελίδες
364
Θεματική
Συγγραφέας
Συγγραφέας: Λιότζης Βαγγέλης