Στο ψηφιακό ντιβάνι: covid19 και εφαρμογές ψυχικής υγείας

Συλλογή κειμένων

Τί είναι οι ψηφιακές εφαρμογές ψυχικής υγείας, σε ποιους/ες απευθύνονται και τι σχέση έχουν με την covid-19; Που στοχεύουν οι ψηφιακοί τεχνολόγοι της ανθρώπινης ψυχής και ποιος είναι ο ρόλος της Ιατρικής και της Ψυχολογίας; Πως επιχειρείται να κωδικοποιηθεί ο ανθρώπινος παράγοντας και πως γίνεται να μεσολαβηθούν τα συναισθήματά μας από νέες μηχανές; Ποιο υποκείμενο δελεάζεται από την “θύελλα της προόδου” και, τελικά, πως ακριβώς αυτές οι τεχνολογικές καινοτομίες διαμορφώνουν την αντίληψη που σχηματίζουμε για τα συναισθήματά μας; Υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να αντικατασταθούν τα ψυχιατρεία από applications και τα γραφεία των ψυχολόγων από “ψηφιακά ντιβάνια”;

Εκδόσεις
Σελίδες
80
Συγγραφέας
Συγγραφέας: Jan De Vos, Lisa Colgrove, Ντία Κουτσογιάννη, περιοδικό Traverso Antifa κ.ά.